OPĆI UVJETI POLAGANJA PARKETA

Tvrtku Interijeri Sabljo odlikuje inventivnost, kreativnost uz kontinuirano moderniziranje ponude i usavršavanja usluga. Tvrtka je dizajnirala i održava parkete u našem prostoru i jako smo zadovoljni s napravljenim.

Ilija Đivić

Prilikom uređenja Vašeg svakodnevnog prostora razmislite o tome sa čime želite živjeti
živite zdravo uz parket koji će živjeti uz Vas danas i još mnogo godina
INTERIJERI SABLJO
 • Interijeri SABLJO
 • Interiors SABLJO
 • Parkettböden SABLJO

OPĆI UVJETI POLAGANJA PARKETA

OPĆI UVJETI POLAGANJA PARKETA
 1. Dozvoljena vlažnost podloge:
  • cementni estrih do 2,0 %, cementni estrih s podnim grijanjem do 1,8 %
  • anhidridni estrih do 05,%, anhidridni estrih s podnim grijanjem do 0,3%
  • ploče od iverice, OSB: 9+4% / 8+2%
 2. Betonska podloga je primaran element za dobro polaganje parketa te zato mora biti u skladu sa predviđenim propisima:
  • mora se ugraditi: hidroizolacija, termoizolacija, zvučna izolacija i odgovarajuća građevinska konstrukcija
  • podloga mora biti ravna, a nivo prilagođen vrsti podne obloge koja se montira
  • površina na koju se montira parket mora biti čista, kompaktna, glatka, odgovarajuće apsorpcije i bez pukotina
  • temperatura podloge u toku polaganja i 48 sati nakon montaže mora biti od minimalno 10°C do 18°C
  • kod podnog grijanja: prije montaže neophodno je postepeno zagrijavanje sistema po propisanim pravilima o uključivanju podnog grijanja
  • Investitor mora osigurati betonski estrih koji odgovara standardima. Parketar ima pravo i obavezu vizualno kontrolirati gore navedene parametre i upozoriti na eventualne nepravilnosti. Parketar u okviru svog djelokruga može raditi na pripremi podloge ili njenoj sanaciji i to je najbolja solucija za obje strane.
 3. Prostorije i podne obloge od drveta moraju biti aklimatizirane:
  • prostorija ne smije biti izložena propuhu, temperatura mora biti od 15°C do 18°C i relativne vlažnost zraka od 50 do 60%
  • podna obloga od drveta mora biti skladištena na sredini prostorije u kojoj će se montirati bar 48 sati prije polaganja
  • parkete otvarati neposredno prije polaganja
 4. Dužnosti investitora- naručioca posla i izvođača
  • dužnost investitora je osigurati određene uvjete na objektu
  • Izvođač je (osim kao nije drugačije dogovoreno) dužan robu dopremiti do objekta,
  • Investitor je dužan na mjestu polaganja robu preuzeti s prijevoznog sredstva i uskladištiti u prostor da se odgovarajuće aklimatizira.
  • U slučaju kada parket na objekt dostavlja parketar, investitor je dužan ponuditi pomoć pri skladištenju parketa.
  • Za materijal koji je uskladišten na objektu odgovoran je naručilac-investitor
 5. Dozvoljena vlažnost parketa je od 8 do 10% +2%. Parket koji se ugrađuje u objekt mora imati vlažnost što bližu ravnotežnoj vlažnosti drveta s obzirom na klimu u objektu. Parketar je dužan provjeriti prije početka polaganja uvjete u objektu, vlažnost podne obloge od drveta i napraviti zapisnik o primopredaji podloga.
 6. Prije polaganja parketa ostali građevinski radovi, osim ugradnje dovratnika trebaju biti završeni; osobito prije polaganja parketa moraju biti završeni mokri radovi u koje spadaju malerski radovi (sve osim zadnje ruke bojanja), keramičarski, kamenarski radovi i instalacije vode i sistema grijanja. Ostali radovi mogu se obaviti nakon polaganja parketa.
 7. Prostorije u koje se montira parket moraju biti zatvorene. U njima se ne smiju odvijati drugi radovi – ne smije biti drugih izvođača. Naručilac-investitor dužan je polagaču garantirati za odgovarajuće uvjete rada i pristup izvoru električne energije.
 8. Primopredaja posla se obavlja odmah nakon završetka posla i vizualno se pregledava od strane svjetlosti (od prozora prema unutrašnjosti), a ne prema svjetlosti.


U SLUČAJU NEPOŠTIVANJA BILO KOJE OD OVIH ODREDBI INVESTITOR-NARUČILAC GUBI PRAVO NA REKLAMACIJU PO PITANJU KVALITETE I GARANTNOG ROKA.

INTERIJERI SABLJO D.O.O

Hrvatskog proljeća 3
43000 Bjelovar
Telefon: +385 43 220 025
Telefaks: +385 43 220 026
info@parketi-sabljo.com

OIB: 34180606964

Žiro račun:
Erste banka: IBAN HR1224020061100480235
SWIFT: ESBCHR22

Sber banka: IBAN HR7125030071100077290
SWIFT: VBCRHR22

Poba: HR4023860021119014054

PARKET POSTAVLJANJE

Parkete postavljamo po europskim standardima. Iskustvo smo stekli isto tako na zahtjevnom europskom tržištu. Prije postavljanja parketa, detaljno ispitujemo parkete i podlogu...

REFERENCE

Pogledajte dio s popisa naših referenci: postavljanje parketa i restauracija starih parketa diljem Hrvatske

PRODAJA STANOVA

Prodaje se stan i garaža u Novalji, Otok Pag...