Opći uvjeti polaganja parketa

Tvrtku Interijeri Sabljo odlikuje inventivnost, kreativnost uz kontinuirano moderniziranje ponude i usavršavanja usluga. Tvrtka je dizajnirala i održava parkete u našem prostoru i jako smo zadovoljni s napravljenim.

Ilija Đivić

Prilikom uređenja Vašeg svakodnevnog prostora razmislite o tome sa čime želite živjeti
živite zdravo uz parket koji će živjeti uz Vas danas i još mnogo godina
INTERIJERI SABLJO
 • Interijeri SABLJO
 • Interiors SABLJO
 • Parkettböden SABLJO

OPĆI UVJETI POLAGANJA PARKETA

OPĆI UVJETI POLAGANJA PARKETA
 1. Dozvoljena vlažnost podloge:
  • cementni estrih do 2,0 %, cementni estrih s podnim grijanjem do 1,8 %
  • anhidridni estrih do 05,%, anhidridni estrih s podnim grijanjem do 0,3%
  • ploče od iverice, OSB: 9+4% / 8+2%
 2. Betonska podloga je primaran element za dobro polaganje parketa te zato mora biti u skladu sa predviđenim propisima:
  • mora se ugraditi: hidroizolacija, termoizolacija, zvučna izolacija i odgovarajuća građevinska konstrukcija
  • podloga mora biti ravna, a nivo prilagođen vrsti podne obloge koja se montira
  • površina na koju se montira parket mora biti čista, kompaktna, glatka, odgovarajuće apsorpcije i bez pukotina
  • temperatura podloge u toku polaganja i 48 sati nakon montaže mora biti od minimalno 10°C do 18°C
  • kod podnog grijanja: prije montaže neophodno je postepeno zagrijavanje sistema po propisanim pravilima o uključivanju podnog grijanja
  • Investitor mora osigurati betonski estrih koji odgovara standardima. Parketar ima pravo i obavezu vizualno kontrolirati gore navedene parametre i upozoriti na eventualne nepravilnosti. Parketar u okviru svog djelokruga može raditi na pripremi podloge ili njenoj sanaciji i to je najbolja solucija za obje strane.
 3. Prostorije i podne obloge od drveta moraju biti aklimatizirane:
  • prostorija ne smije biti izložena propuhu, temperatura mora biti od 15°C do 18°C i relativne vlažnost zraka od 50 do 60%
  • podna obloga od drveta mora biti skladištena na sredini prostorije u kojoj će se montirati bar 48 sati prije polaganja
  • parkete otvarati neposredno prije polaganja
 4. Dužnosti investitora- naručioca posla i izvođača
  • dužnost investitora je osigurati određene uvjete na objektu
  • Izvođač je (osim kao nije drugačije dogovoreno) dužan robu dopremiti do objekta,
  • Investitor je dužan na mjestu polaganja robu preuzeti s prijevoznog sredstva i uskladištiti u prostor da se odgovarajuće aklimatizira.
  • U slučaju kada parket na objekt dostavlja parketar, investitor je dužan ponuditi pomoć pri skladištenju parketa.
  • Za materijal koji je uskladišten na objektu odgovoran je naručilac-investitor
 5. Dozvoljena vlažnost parketa je od 8 do 10% +2%. Parket koji se ugrađuje u objekt mora imati vlažnost što bližu ravnotežnoj vlažnosti drveta s obzirom na klimu u objektu. Parketar je dužan provjeriti prije početka polaganja uvjete u objektu, vlažnost podne obloge od drveta i napraviti zapisnik o primopredaji podloga.
 6. Prije polaganja parketa ostali građevinski radovi, osim ugradnje dovratnika trebaju biti završeni; osobito prije polaganja parketa moraju biti završeni mokri radovi u koje spadaju malerski radovi (sve osim zadnje ruke bojanja), keramičarski, kamenarski radovi i instalacije vode i sistema grijanja. Ostali radovi mogu se obaviti nakon polaganja parketa.
 7. Prostorije u koje se montira parket moraju biti zatvorene. U njima se ne smiju odvijati drugi radovi – ne smije biti drugih izvođača. Naručilac-investitor dužan je polagaču garantirati za odgovarajuće uvjete rada i pristup izvoru električne energije.
 8. Primopredaja posla se obavlja odmah nakon završetka posla i vizualno se pregledava od strane svjetlosti (od prozora prema unutrašnjosti), a ne prema svjetlosti.


U SLUČAJU NEPOŠTIVANJA BILO KOJE OD OVIH ODREDBI INVESTITOR-NARUČILAC GUBI PRAVO NA REKLAMACIJU PO PITANJU KVALITETE I GARANTNOG ROKA.

NAKON MONTIRANJA PARKETA

NAKON MONTIRANJA PARKETA
 1. Nakon montaže po površini se ne smije hodati ili je opterećivati bar 24 h.
 2. Montirani parketi u početnom periodu nakon polaganja ne smiju se djelomično ili potpuno pokrivati ili površinu upotrebljavati za odlaganje stvari.
 3. Prostor se mora zaštititi od vlage. Nakon polaganja moraju se osigurati slijedeći klimatski uvjeti:
  • temperatura prostorije od 15°C do 25°C,
  • relativna vlažnost zraka od 50 do 60%  


U SLUČAJU NEPOŠTIVANJA BILO KOJE OD OVIH ODREDBI INVESTITOR-NARUČILAC GUBI PRAVO NA REKLAMACIJU PO PITANJU KVALITETE I GARANTNOG ROKA.

BRUŠENJE I POVRŠINSKA ZAŠTITA PARKETA

BRUŠENJE I POVRŠINSKA ZAŠTITA PARKETA

(važi za masivne parkete)

 

 1. Parket nakon polaganja mora mirovati od 3 do 14 dana (ocjena proizvođača). U tom periodu u prostoriji ne treba izvoditi radove koji bi mogli oštetiti parket ili da ga isprljaju (upotreba boja, ljepila na bazi vode, silikona, ulja…). Budite pažljivi i kada hodate po parketu.
 2. Nakon perioda mirovanja parketa parketar mora procijeniti da li su uvjeti povoljni za kvalitetan nastavak radova ili uputiti prijedlog odgovarajućih rješenja investitoru.
 3. U prostoriji u kojoj se odvijaju radovi moraju se osigurati slijedeći uvjeti:
  • temperatura prostorije od 15°C do 25°C
  • relativna vlažnost zraka od 50 do 60%
  • prostor ne smije biti prašnjav, ne smije biti izložen propuhu i suncu
  • slojevi laka se nanose u razmaku prema preporuci proizvođača, a otprilike 2-4 sata  druga ruka od nanošenja prve ruke, treći nanos minimalno 12-24 sata od nanošenja drugog nanosa.
 4. Upotreba lakiranih površina:
  • nakon 24 h dopušteno je hodati po parketu; uglavnom za sve vrste lakova
  • nakon 7 dana površina laka dostiže kemijsku tvrdoću i tada parket možete mehanički opteretiti
  • ispod stolica sa kotačićima obavezno treba staviti polikarbonatne podmetače
 5. Pri primopredaji radova ne mogu se očekivati savršeno lakirane površine jer uvjeti rada nisu jednaki uvjetima u tvornici. Kvaliteta lakiranja se ocjenjuje sa procjenom stajanja laka i ovisi o svijetlosti (DIN standard)

U SLUČAJU NEPOŠTIVANJA BILO KOJE OD OVIH ODREDBI INVESTITOR-NARUČILAC GUBI PRAVO NA REKLAMACIJU PO PITANJU KVALITETE I GARANTNOG ROKA.

INTERIJERI SABLJO D.O.O

Hrvatskog proljeća 3
43000 Bjelovar
Telefon: +385 43 220 025
Telefaks: +385 43 220 026
info@parketi-sabljo.com

OIB: 34180606964

Žiro račun:
Erste banka: IBAN HR1224020061100480235
SWIFT: ESBCHR22

Sber banka: IBAN HR7125030071100077290
SWIFT: VBCRHR22

Poba: HR4023860021119014054

PARKET POSTAVLJANJE

Parkete postavljamo po europskim standardima. Iskustvo smo stekli isto tako na zahtjevnom europskom tržištu. Prije postavljanja parketa, detaljno ispitujemo parkete i podlogu...

REFERENCE

Pogledajte dio s popisa naših referenci: postavljanje parketa i restauracija starih parketa diljem Hrvatske

PRODAJA STANOVA

Prodaje se stan i garaža u Novalji, Otok Pag...